Ông HOÀNG VIỆT HÙNG

Giám đốc Sở, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Quảng Bình

Ông HOÀNG VIỆT HÙNG

Giám đốc Sở, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Quảng Bình

Biography

Ông Hoàng Việt Hùng là Cử nhân Toán, Kỹ sư Tin học và là Thạc sĩ Công nghệ Thông tin (Truyền dữ liệu và mạng máy tính ). Từ tháng 02/2006 – 03/2008 ông là Phó Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông, Chủ tịch công đoàn Sở. Tháng 03/2008 – 08/2011 ông là Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình. Từ 8/2011 – nay ông là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình. Với nhiều đóng góp trong việc xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và tích hợp cho 21 sở ban ngành, 08 địa chỉ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và 07 các đơn vị khác ông đã được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao động Hạng ba. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.